Cho vay hợp vốn và vai trò của các ngân hàng trong việc cho vay hợp vốn

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………2

Câu a: Các đặc trưng của một giao dịch tài trợ dự án……………………3

Câu b. Cho vay hợp vốn và vai trò của các ngân hàng trong việc cho vay hợp vốn………………………………………………………………………5

Câu c. Những rủi ro mà dự án có thể phải đối mặt………………………12

Câu d. Bảo hiểm rủi ro……………………………………………………14

KẾT LUẬN…………………………………………………………………16

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………….17

 LỜI MỞ ĐẦU

Trong thế giới ngày nay, các nước và các doanh nghiệp đang bắt tay vào các dự án có quy mô ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện tại và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật. Việt Nam đang trong quá trình CNH – HĐH với nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi số vốn đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài. Điều này dẫn đến một lĩnh vực chuyên ngành tài chính- tài trợ dự án. Tài trợ dự án là một trong những phương thức tín dụng phi truyền thống được các ngân hàng ở nhiều nước thực hiện nhưng tại Việt Nam, phương thức tài trợ này còn khá mới mẻ về cả phương thức và thực tiễn hoạt động. Trong tài trợ dự án thì cho vay hợp vốn được sử dụng khá phổ biến. Đây là biện pháp hiệu quả nhất và an toàn nhất do nhiều ngân hàng thương mại cùng thực hiện. Tuy nhiên cho vay hợp vốn để tài trợ cho một dự án không hoàn toàn giống các hình thức cấp tín dụng truyền thống bởi độ phức tạp cũng như yêu cầu cao hơn đối với các bên tham gia. Vì thế tất cả các công việc liên quan đến cho vay hợp vốn đều phải thực hiện với yêu cầu chất lượng đặc biệt cao và thực sự nghiêm túc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>