Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm

TÓM LƯỢC

Với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước. Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên quan đến việc trao đổi tiền của nước khác. Hoạt động chuyển đổi đồng tiền này thành đồng tiền khác trong quá trình quan hệ giữa các nước nhóm nước với nhau đã làm nảy sinh phạm trù tỷ giá hối đoái.

Tỷ giá hối đoái là một công cụ có hiệu lực, hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Sự biến động của tỷ giá hối đoái tác động đến nhiều hoạt động kinh tế của mỗi nước, trong đó có hoạt động xuất khẩu. Nhận thức được điều này, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH may Đồng Tâm, em chọn đề tài “Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm” làm đề tài khóa luận của mình.

Khóa luận đã tập trung làm rõ các vấn đề sau:

Thứ nhất, khóa luận đã đánh giá tổng quan tình hình biến động tỷ giá hối đoái và các nhân tố ảnh hưởng trong thời gian vừa qua, tổng quan về ngành may mặc VN và các nhân tố ảnh hưởng.

Thứ hai, thông qua dữ liệu thứ cấp của công ty và dữ liệu sơ cấp thu thập được qua phiếu điều tra, khóa luận đưa ra các phân tích rõ hơn về ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.

Thứ ba, thông qua các phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH may Đồng Tâm, khóa luận đưa ra những dự báo về biến động TGHĐ trong thời gian tới, từ đó, đưa ra các đề xuất và kiến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.

LỜI CẢM ƠN

Để có thể thực hiện khóa luận tốt nghiệp này, lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên và cán bộ công nhân viên của trường Đại Học Thương Mại đã tạo cho chúng em một môi trường học tập tốt trong suốt bốn năm qua. Đặc biệt là các thầy cô trong khoa Kinh tế, người đã truyền đạt những kiến thức cần thiết giúp chúng em có những kiến thức ban đầu để bước vào công việc của mình.

Thứ hai, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty TNHH may Đồng Tâm, đặc biệt là các anh chị trong phòng xuất nhập khẩu đã tạo điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình thực tập tại công ty.

Thứ ba, em đặc biệt cảm ơn đến thầy giáo Đào Thế Sơn đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho em trong suốt quá trình thực hiện bài khóa luận này.

Cuối cùng, em xin cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ và giúp đỡ em trong suốt thời gian vừa qua.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của tất cả mọi người.

Mặc dù đã rất cố gắng, song do thời gian nghiên cứu và trình độ của bản thân còn hạn chế, bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

     MỤC LỤC

TÓM LƯỢC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………………………. 1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.. 1

2. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu những công trình năm trước. 1

3. Xác lập và tuyên bố đề tài 3

4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Kết cấu của khóa luận. 5

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU.. 7

1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến tỷ giá hối đoái và xuất khẩu. 7

1.2. Một số lý thuyết về tỷ giá hối đoái và xuất khẩu. 9

1.2.1. Một số lý thuyết về tỷ giá hối đoái 9

1.2.2. Một số lý thuyết về xuất khẩu. 13

1.3. Nội dung và nguyên lý giải quyết vấn đề ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.. 16

1.3.1.  Tác động của biến động TGHĐ đến chi phí sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. 16

1.3.2. Tác động của biến động TGHĐ đến doanh thu của hoạt động xuất khẩu hàng may mặc  17

1.3.3. Tác động của biến động TGHĐ đến lợi nhuận của hoạt động xuất khẩu hàng may mặc  18

1.3.4. Các giải pháp công ty thực hiện nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu. 19

 

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TGHĐ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TÂM… 20

2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc của các công ty may. 20

2.1.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến biến động TGHĐ trong thời gian qua. 20

2.1.2. Tổng quan về ngành may mặc và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của ngành may mặc. 24

2.2. Phân tích thực trạng về ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH may Đồng Tâm.. 26

2.2.1. Tổng quan tình hình hoạt động của công ty TNHH may Đồng Tâm.. 26

2.2.2. Thực trạng ảnh hưởng của TGHĐ và biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.. 27

2.3. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 32

2.3.1. Các kết luận và phát hiện khi phân tích dữ liệu sơ cấp. 32

2.3.2. Các kết luận và phát hiện khi phân tích dữ liệu thứ cấp. 32

CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TÂM    34

3.1. Định hướng nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.. 34

3.1.1. Dự báo về sự biến động của tỷ giá hối đoái trong thời gian tới 34

3.1.2. Kế hoạch kinh doanh và định hướng kinh doanh của công ty. 35

3.2. Các đề xuất đối với công ty nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến hoạt động xuất khẩu  36

3.3. Các kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty. 37

3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý vĩ mô: 38

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng. 39

3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 – 2012. 26

Bảng 2.2: Cơ cấu chi phí của công ty giai đoạn 2009 – 2012. 27

Bảng 2.3: Kim ngạch xuất khẩu của công ty giai đoạn 2009 – 2012. 28

Bảng 2.4: Tốc độ tăng của doanh thu và chi phí giai đoạn 2009 – 2012. 30

Bảng 3.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. 35

 

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

 

Hình 1.1: Sự dịch chuyển đường cầuHình 1.2: Sự dịch chuyển đường cung. 13

Biểu đồ 2.1: Tỷ giá VND/USD bình quân theo ngày và theo tháng giai đoạn 2008-2011. 20

Biểu đồ 2.2: Tỷ giá bình quân liên ngân hàng năm 2012. 22

Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng một số mặt hàng xuất khẩu chính của VN 2008-2012. 24

Biểu đồ 2.4: Mối quan hệ giữa tỷ giá và chi phí của công ty giai đoạn 2009 – 2012. 27

Biểu đồ 2.5: Mối quan hệ giữa tỷ giá và kim ngạch xuất khẩu của công ty giai đoạn 2009 – 2012. 29

Biểu đồ 2.6: Mối quan hệ giữa tỷ giá và lợi nhuận sau thuế của công ty giai đoạn 2009 – 2012. 30

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

STT

Từ viết tắt

Diễn giải

1 CCTM Cán cân thương mại
2 CCTT Cán cân thanh toán
3 NHNN Ngân hàng nhà nước
4 NHTW Ngân hàng trung ương
5 NXB Nhà xuất bản
6 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
7 TGHĐ Tỷ giá hối đoái
8 VN Việt Nam
9 VND Việt Nam Đồng
10 USD Đô la Mỹ

 LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm

Mỗi quốc gia đều cố gắng phát triển kinh tế dựa vào khả năng và tiềm lực của đất nước mình. Một số quốc gia dựa vào khoa học công nghệ đề phát triển với sự lan tỏa của công nghiệp nặng và dịch vụ chiếm phần lớn, còn một số quốc gia lại dựa vào nông nghiệp và công nghiệp nhẹ để phát triển.

Việt Nam là một nước đang phát triển, hiện nay chúng ta vẫn phải dựa vào xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nhẹ làm cơ sở để tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nhà nước cũng đã có những chính sách khuyến khích hoạt động xuất khẩu nhưng hoạt động xuất khẩu cũng vẫn bị ảnh hưởng rất lớn từ các yếu tố như: khủng hoảng, lạm phát, sự biến động của tỷ giá…điều đó làm cho doanh thu và lợi nhuận luôn bị dao động. trong các yếu tố đó thì sự biến động của tỷ giá được mọi doanh nghiệp rất quan tâm, đăc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành may mặc. Từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế Mỹ vào tháng 8 năm 2007 nền kinh tế Mỹ bị suy thoái làm cho thị trường tiền tệ bị biến động không ngừng, điều đó làm cho các chính sách tỷ giá cũng thay đổi theo. Mặt khác, thị trường ngoại hối Việt Nam vẫn mang đặc trưng là thiếu các công cụ phòng chống các rủi ro tỷ giá nên khi tỷ giá biến động thì các doanh nghiệp sẽ dễ bị tổn thất.

Là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm may mặc nên công ty TNHH may Đồng Tâm cũng chịu sự biến động của tỷ giá. Sự trượt giá của VNĐ đã làm cho hoạt động xuất khẩu của công ty bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, công ty chưa quan tâm nhiều đến tình hình biến động của tỷ giá và cũng chưa có các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc là rất cần thiết để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong ngành may mặc nói chung và của công ty TNHH may Đồng Tâm nói riêng.

2. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu những công trình năm trước

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm”, em đã thu thập và tìm hiểu một số công trình nghiên cứu về TGHĐ dưới các góc độ khác nhau:

1. Nguyễn Thị Hà “Ảnh hưởng của chính sách TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Tổng công ty Đức Giang”, luận văn tốt nghiệp, khoa Kinh Tế, trường Đại Học Thương Mại, năm 2010. Luận văn đã đưa ra các vấn đề cơ bản về chính sách TGHĐ, thực trạng tác động của chính sách TGHĐ đếiiiiiin hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Tổng công ty Đức Giang, từ đó, đề ra các giải pháp để hạn chế sự ảnh hưởng của TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty Đức Giang.

2. Nguyễn Thị Hoa “Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động của TGHĐ đến xuất khẩu mặt hàng dệt kim sang thị trường Mỹ và Nhật của công ty TNHH dệt Vĩnh Phúc”, luận văn tốt nghiệp, khoa Kinh Tế, trường Đại học Thương mại, năm 2010. Luận văn đã xây dựng được hệ thống lý thuyết về chính sách TGHĐ, các yếu tố môi trường vi mô, vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng dệt kim của công ty TNHH dệt Vĩnh Phúc.

3. Nguyễn Minh Dương “Giải pháp điều hành chính sách tỷ giá ở Việt Nam”, luận văn Thạc Sỹ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2009. Luận văn đã đưa ra các dự báo và giải pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động xấu của chính sách TGHĐ giai đoạn 2006-2009.

4. PGS.TS Nguyễn Thị Quy “Phân tích ảnh hưởng của chính sách TGHĐ đối với xuất khẩu Việt Nam”, công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, năm 2008. Công trình đã đề cập đến tình hình xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005-2008, nghiên cứu xem chính sách TGHĐ đã tác động đến hoạt động xuất khẩu này như thế nào.

5. TS. Lê Quốc Lý “ TGHĐ- những vấn đề lý luận và thực tiễn điều hành ở Việt Nam”, NXB Thống Kê Hà Nội, năm 2004. Tác giả đã đưa ra những lý luận cơ bản về TGHĐ, phân tích và đánh giá việc điều hành TGHĐ ở Việt Nam giai đoạn 2000-2004.

6. PGS.TS Nguyễn Thị Quy “ Biến động tỷ giá ngoại tệ”, NXB Khoa Học Xã Hội, năm 2005. Tác giả đã phân tích tình hình biến động của tỷ giá ngoại tệ, trong đó tập trung phân tích biến động của tỷ giá VND/USD.

Các công trình nghiên cứu trên đã đưa ra được các vấn đề cơ bản về TGHĐ, các chính sách TGHĐ, tác động của chính sách TGHĐ đến hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các kết luận và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của chinh sách TGHĐ, cách thức để đưa ra cơ chế chính sách tỷ giá hoàn thiện trong thời gian tới. Nhưng các công trình nghiên cứu trên chỉ tập trung nghiên cứu vào những ảnh hưởng của chính sách TGHĐ mà chưa nghiên cứu những ảnh hưởng của biến động TGHĐ. Mặt khác, phạm vi thời gian của các công trình nghiên cứu này chủ yếu là trong giai đoạn trước năm 2010. Trên thực tế, TGHĐ từ năm 2010 đến nay đã có nhiều thay đổi lớn. Chính vì vậy, đề tài “Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm” mà em đã chọn làm đề tài khóa luận của mình luôn đảm bảo tính mới và không giống với bất cứ đề tài nào trước đó.

3. Xác lập và tuyên bố đề tài

TGHĐ là một trong những biến số kinh tế vĩ mô hết sức quan trọng. Tỷ giá biến động từng ngày, từng giờ và chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố: cung cầu ngoại hối, lãi suất, lạm phát, cán cân thanh toán… Sự biến động của TGHĐ tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng.

Xuất phát từ những lý do thực tế trên và ý nghĩa của việc nghiên cứu biến động tỷ giá hối đoái, qua thời gian thực tập tại công ty TNHH may Đồng Tâm, em đã quyết định lựa chọn đề tài của mình là: “Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm”.

Đề tài đã tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:

 • Tình hình biến động TGHĐ của Việt Nam trong thời gian vừa qua.
 • Tác động của TGHĐ tới hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc của công ty may TNHH may Đồng Tâm.
 • Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến động tỷ giá đã được áp dụng ở công ty TNHH may Đồng Tâm và hiệu quả của những giải pháp đó.
 • Các đề xuất và kiến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.

4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu.
 • Đối tượng khảo sát: mặt hàng may mặc của công ty TNHH may Đồng Tâm.

4.2. Các mục tiêu nghiên cứu

 • Về phía doanh nghiệp

Việc nghiên cứu các lý luận và thực tiễn về biến động TGHĐ sẽ giúp các doanh nghiệp né tránh, khắc phục, đồng thời tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế ở mức thấp nhất các tác đông tiêu cực mà chúng gây ra cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp.

 • Về phía Nhà nước

Thông qua việc nghiên cứu các lý luận về TGHĐ cùng với thực tiễn biến động TGHĐ ở Việt Nam, Nhà nước có một vài mục tiêu sau:

–       Định ra hướng đi đúng đắn và phù hợp cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững.

–       Duy trì sản lượng và tạo công ăn việc làm.

–       Ổn định giá cả và kiềm chế làm phát.

–       Điều chỉnh chính sách tỷ giá cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế nước ta nhằm ổn định cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế.

 • Đối với cá nhân người nghiên cứu

–        Hệ thống hóa một số kiến thức về tỷ giá và chính sách tỷ giá

–       Ứng dụng lý thuyết để phân tích ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng may mặc, liên hệ trực tiếp đến công ty TNHH may Đồng Tâm, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của tỷ giá đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.

4.3. Phạm vi nghiên cứu

 • Về mặt không gian: đề tài tập trung nghiên cứu tại công ty TNHH may Đồng Tâm
 • Về mặt thời gian: đây là một đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng và liên quan đến nhiều vấn đề, nhưng trong khuôn khổ của khóa luận tốt nghiệp, em chỉ tập trung nghiên cứu vào những vấn đề lý luận của TGHĐ và ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm trong 4 năm gần đây (giai đoạn 2009-2012).

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

 • Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

–         Nguồn dữ liệu trong công ty: các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, kim ngạch xuất nhập khẩu, cơ cấu chi phí của công ty trong 4 năm gần đây từ phòng Kế toán-tài chính.

–         Nguồn dữ liệu bên ngoài công ty: gồm các ấn phẩm, tạp chí kinh tế nói về các chính sách tỷ giá, biến động tỷ giá, các website, sách chuyên ngành liên quan đến tỷ giá và chính sách tỷ giá.

 • Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp:

–         Tên phương pháp: phỏng vấn sâu

–        Mục đích: thu thập thông tin từ công ty về các vấn đề liên quan đến thực trạng ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty, những ứng phó của công ty nhằm hạn chế những ảnh hưởng này.

–         Công cụ nghiên cứu: xây dựng bảng câu hỏi điều tra, phỏng vấn chuyên sâu

–        Đối tượng phỏng vấn: phỏng vấn 15 người, gồm Ban giám đốc, và các nhân viên có liên quan.

–         Phương pháp tiếp xúc: tiếp xúc trực tiếp bằng hình thức phỏng vấn từng cá nhân.

5.2. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu

Qua phương pháp thu thập dữ liệu ở trên, các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp đã được thu thập xong và chuyển sang quá trình phân tích dữ liệu gồm:

–         Phương pháp phân tích thống kê: được dùng để phân tích các dữ liệu đã thu thập được. Phiếu điều tra phỏng vấn sau khi tiến hành phỏng vấn xong, phải mất thời gian để tiến hành tổng hợp lại thành bảng số liệu cần thiết thuận tiện cho việc phân tích. Còn đối với báo cáo tài chính của công ty, phải có quá trình phân tách các số liệu cần dùng ra riêng với các số liệu không dùng đến.

–         Phương pháp phân tích tổng hợp: dùng các số liệu đã thu thập được để phân tích. Các phân tích đưa ra phải là các phân tích tổng hợp để có thể đưa ra các kết luận một cách chính xác nhất.

–         Phương pháp dự báo: qua việc phân tích biến động của tỷ giá trong những năm gần đây, có thể đưa ra các dự báo cho sự biến động này trong các năm tới.

Ngoài ra, em còn sử dụng phương pháp biểu đồ, phương pháp đồ thị để phân tích.

6. Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, phụ lục,…khóa luận bao gồm 3 chương:

 • Chương 1: Một số lý luận cơ bản về tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu.

Chương này tập trung vào nghiên cứu những lý luận cơ bản về TGHĐ, những nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ, các chế độ TGHĐ, các công cụ của chính sách TGHĐ…đồng thời phân tích nội dung và nguyên lý giải quyết vấn đề ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.

 • Chương 2: Thực trạng ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH may Đồng Tâm

Chương này tập trung nghiên cứu tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến sự ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc của công ty may, thực trạng về ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH may Đồng Tâm, từ đó đưa ra các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu.

 • Chương 3: Các đề xuất và kiến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.

Chương này đưa ra định hướng nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm, các đề xuất và kiến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty may và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.

 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến tỷ giá hối đoái và xuất khẩu

 • Khái niệm TGHĐ

Theo quan điểm của kinh tế học, tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ của một nước tính bằng tiền tệ của một nước khác. Hay tỷ giá hối đoái còn được ngầm hiểu là số lượng đơn vị tiền tệ cần thiết để mua một đơn vị ngoại tệ. Riêng ở Mỹ và ở Anh, thuật ngữ này được sử dụng theo nghĩa ngược lại: số lượng đơn vị ngoại tệ cần thiết để mua một đồng Đô-la hoặc một đồng bảng Anh. (Trang 203, Sách Kinh tế vĩ mô, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo).

Có hai loại TGHĐ:

–         Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (en): là TGHĐ được biết đến nhiều nhất do Ngân hàng Nhà nước công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày.

–         Tỷ giá hối đoái thực tế (er): là tỷ giá loại trừ được sự ảnh hưởng của chênh lệch lạm phát giữa các nước và phản ánh đúng sức mua, sức cạnh tranh của một nước. TGHĐ thực tế được tính theo công thức sau:

er = en × 14pnpf”>

Trong đó: 14pn”>  là chỉ số giá trong nước

14pf”>  là chỉ số giá nước ngoài

Theo pháp lệnh về ngoại hối của Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 13/12/2005, tại khoản 9, điều 4: “TGHĐ của đồng tiền Việt Nam là giá của một đồng đơn vị nước ngoài tính bằng đơn vị tiề tệ của Việt Nam”.

Theo giáo trình Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính, năm 2002, trang 238: “ Thực chất của TGHĐ là tương quan giữa sức mua giữa các đồng tiền có thể chuyển đổi được cho nhau”.

Như vậy, có thể hiểu TGHĐ là mối quan hệ so sánh giữa các đồng tiền với nhau, đó là giá cả chuyển đổi một đơn vị tiền tệ của nước này thành những đơn vị tiền tệ của nước khác. Vì vậy bản chất của TGHĐ là một loại giá cả nhưng là giá cả của một loại hàng hóa đặc biệt, đó là tiền tệ.

Ở Việt Nam, TGHĐ đồng Việt Nam do Ngân hàng Ngoại thương công bố theo thông lệ quốc tế: số đơn vị tiền đồng Việt Nam cần thiết để mua một đơn vị tiền nước ngoài.

 

 • Khái niệm thị trường ngoại hối:

Các nước khác nhau sẽ sử dụng các loại tiền khác nhau hay các phương thức thanh toán khác nhau nên khi các nước mở rộng quan hệ thương mại quốc tế thì cần có một nơi để trao đổi tiền giữa cac nước với nhau, đó chính là thị trường ngoại hối.

Như vậy, thị trường ngoại hối là thị trường quốc tế, trong đó đồng tiền của quốc gia này có thể đổi lấy đồng tiền của quốc gia khác.

 • Khái niệm chính sách tỷ giá:

Chính sách tỷ giá là một hệ thống các công cụ dùng để tác động cung-cầu ngoại tệ trên thị trường, từ đó giúp điều chỉnh tỷ giá nhằm đạt được các mục tiêu cần thiết. Hay chính sách TGHĐ là một thể thống nhất những định hướng và giải pháp của Nhà nước đảm bảo ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế-xã hội đã dự định. Về cơ bản, chính sách TGHĐ tập trung chú trọng vào hai vấn đề: vấn đề lựa chọn TGHĐ (cơ chế vận động TGHĐ) và vấn đề điều chỉnh TGHĐ.

Chính sách tỷ giá có vị trí rất quan trọng, là một bộ phận hữu cơ của chính sách tiền tệ, không thể tách rời khỏi chính sách ổn định tiền tệ. Khi thực hiện tốt chính sách điều hành tỷ giá sẽ góp phần điều hành tốt các chính sách khác. Chính sách tỷ giá có tác dụng tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa trên thị trường quốc tế cũng như bảo vệ ngành, lĩnh vực cần thiết trong nước. Ngoài ra, chính sách tỷ giá còn góp phần tác động đến những dòng chảy ngoại tệ vào mỗi quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>