Báo Giá dịch vụ viết luận văn thạc sĩ

Nhận viết thuê luận văn

Chào mừng các bạn đến với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi, trong thời gian qua nhiều bạn thường thắc mắc về giá viết luận văn thạc sỹ. Vậy tôi sin đưa ra một số mức giá mà chúng tôi thường viết cho khách hàng như sau:

Báo giá dịch vụ viết luận văn thạc sĩ

Dịch vụ viết thuê( làm thuê) luận văn thạc sĩ

Chúng tôi đã nhận viết  thuê rất nhiều đề tài thạc sĩ từ khi nhóm được thành lập. Mức giá viết luận văn thạc sĩ cũng tùy thuộc vào độ khó của từng đề tài. Thường chúng tôi viết luận văn thạc sĩ giá từ 7 triệu đến 15 triệu. Những đề tài luận văn thạc sĩ phổ biến từ nhiều năm trước thì giá có thể là 8 đến 9 triệu một đề tài. Nếu nhóm bạn có nhiều người đặt chúng tôi viết thì giá cũng thấp hơn, chúng tôi giảm giá mỗi đề tài là 1 triệu.
Chúng tôi nhận viết cả đề cương sơ bộ và đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ. Đối với viết đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ giá là 2 triệu một đề cương.
Nếu bài cua bạn cần phải chỉnh sửa quá nhiều do giáo sư, tiến sĩ hướng dẫn bạn yêu cầu, chúng tôi cũng nhận sửa luận văn thạc sĩ. Mức giá sử bài từ 3 đến 5 triệu tùy thuộc vào sửa nhiều hay ít.
Đối với những đề tài bạn đã có đề cương và bài mẫu, bạn muốn chúng tôi viết theo bài mẫu đó và chỉnh sửa chú nội dung và số liệu thì mức giá là 5 đến 7 triệu một đề tài.
Mọi thắc mắc về giá viết luận văn thạc sĩ hãy liên vệ với chúng tôi.
Nhóm trưởng: Ms Huyền.
Tel: 0914002543.
Mail: dichvuluanvanaz@gmail.com

Nếu bạn cần nhờ chúng tôi viết đề tài hãy tham khảo:

Nhận viết thuê luận văn thạc sĩ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>