Category Archives: Dịch vụ phân tích SPSS

Nhận phân tích SPSS, làm SPSS

Để viết 1 bài luận mang tính thuyết phụ và thực tế thì việc đưa mô hình kinh tế áp dụng vào bài viếtlà một vấn đề giường như không thể thiếu trong mỗi bài luận văn. Trong các luận văn thạc sĩ và tiến sĩ việc nghiên cứu bằng phương pháp định lượng thì phải thường xuyên sử dụng phần mềm SPSS để phân tích, kiểm định và tìm ra xu hướng đề tài mình nghiên cứu. Các bài luận sử dụng SPSS để phân tích luôn được đánh giá cao hơn so với những bài phân tích định tính.
Nếu bạn đang viết luận văn mà gặp khó khăn trong vấn đề phân tích SPSS thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn xây dựng mô hình nghiên cứu, cũng như cách phân tích số liệu sao cho bài của bạn thuyết phục nhất. Chúng tôi nhận giúp đỡ bạn từ việc xây dựng bảng hỏi, tổng hợp số liệu từ điều tra và phân tích SPSS. Các thành viên trong nhóm chúng tôi đều tốt nghiệp thạc sĩ trở lên và có khả năng phân tích SPSS rất tốt bằng kinh nghiệm phân tích qua nhiều bài viết trước.

 

Liên hệ trục tiếp với chúng tôi theo thông tin sau: