IMF trong bối cảnh toàn cầu hoá và vai trò của IMF trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

I. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thuật ngữ toàn cầu hoá (Globalization) đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1961, được đưa vào Từ điển tiếng Anh của Webster, nhưng mãi đến năm 1980s thuật ngữ này mới được sử dụng rộng rãi. Toàn cầu hóa là một quá trình đa phương diện, bao hàm nhiều nhân tố như kinh tế, chính trị, pháp luật, khoa học – công nghệ, văn hóa, xã hội. “Toàn cầu hóa” là một thuật ngữ đòi hỏi phải có cách tiếp cận liên ngành và đa chiều vì nó có liên quan đến tất cả các hiện tượng xã hội đương đại. Toàn cầu hóa được tiếp cận từ góc độ kinh tế học, xã hội học, công nghệ học, môi trường, văn hóa, v.v..

 

25

Toàn cầu hóa

 

Đến nay đã có hàng trăm định nghĩa về toàn cầu hóa được đưa ra từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Nguyên nhân của sự khác nhau hoặc đối lập đó không chỉ do khác nhau về lợi ích, về lập trường quan điểm mà còn do khác nhau về cách tiếp cận vấn đề, về mục đích tìm hiểu toàn cầu hóa. Ngày nay, toàn cầu hóa ngày nay về bản chất chính là sự tăng trưởng của hoạt động kinh tế nói chung đã được vượt khỏi biên giới quốc gia và khu vực. Nói cách khác, toàn cầu hóa mang một nội dung chủ đạo là toàn cầu hóa kinh tế, phát triển kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực toàn cầu hóa. Đặc trưng phát triển kinh tế là một nhu cầu thực tế khách quan của nhân loại trong toàn cầu hóa hiện nay.
Thực tế, xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển trong những thập kỷ gần đây, và dần hoàn thiện các “luật chơi” cho các quốc gia tham gia vào quá trình này. Đứng trước xu hướng đó, các quốc gia chịu cả những thách thức lẫn hưởng các thời cơ thuận lợi, nhưng các nước đang phát triển rõ ràng là chịu nhiều khó khăn hơn cả và dễ bị chịu những tác động xấu của toàn cầu hoá. Hay nói cách khác, những nước và các nhóm xã hội yếu thế thường bị thua thiệt do tác động từ những mặt trái của toàn cầu hóa và luôn phản đối nó hoặc trong tâm thế thích ứng bị động. Trong khi đó, những nước và những người có sức mạnh chi phối toàn cầu hóa lại coi nó là cơ hội mang lại sự tiến bộ cho mình và ra sức tận dụng những mặt tích cực của nó. Cho dù vậy, toàn cầu hóa vẫn đã và sẽ diễn ra, chi phối dưới hình thức này hay khác, với các mức độ khác nhau đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế và xã hội của hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam, nếu nhìn về dài hạn.
Trong bối cảnh đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) – một tổ chức lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ đã thể hiện rất rõ vai trò của mình trong suốt gần nửa thế kỷ qua. Được thành lập vào năm 1945, IMF vẫn luôn theo đuổi một nhiệm vụ tiên quyết là quản lý hệ thống tiền tệ, đảm bảo sự ổn định tỷ giá hối đoái và loại bỏ những cản trở trong hoạt động thương mại. Đối với nhiều quốc gia, IMF luôn là tổ chức giúp đỡ họ trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Trong những năm qua, tổ chức này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nước phục hồi thông qua các biện pháp viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều vai trò của IMF trong các vấn đề kinh tế toàn cầu. Vì thế, có thể khẳng định răng IMF đóng một vai trò rất hữu ích trong nền kinh tế thế giới. Thông qua việc sử dụng các chức năng cho vay, giám sát và hỗ trợ chuyên môn, nó còn đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm ra các vấn đề tiềm tàng và có thể giúp các quốc gia đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu.
Bên cạnh đó, giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của IMF trong việc phát triển kinh tế. Cụ thể, trong giai đoạn 1976-1981, IMF đã cho Việt Nam vay khoảng 200 triệu USD nhằm giải quyết những khó khăn trong cán cân thanh toán. Tiếp đó, trong giai đoạn 1993-2004, IMF đã cung cấp cho Việt Nam 4 khoản vay với tổng vốn cam kết 1.094 triệu USD, giải ngân được 670,8 triệu USD – trong đó 209,2 triệu USD của chương trình Tăng trưởng và Xoá đói Giảm nghèo PRGF. Ngoài ra, từ tháng 4/2004 đến nay, quan hệ Việt Nam – IMF tiếp tục được duy trì tốt đẹp mặc dù giữa hai bên không còn chương trình vay vốn. IMF vẫn rất tích cực tiến hành nhiều hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam hàng năm trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, thương mại, cải cách doanh nghiệp Nhà nước, tiền tệ, ngoại hối, thị trường mở, thanh tra ngân hàng (Đoàn điều IV: giám sát kinh tế vĩ mô), cải cách thuế (tư vấn cho Bộ Tài chính), xác định mục tiêu lạm phát, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố v.v. Ngoài ra, hàng trăm lượt cán bộ Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan được tạo điều kiện tham dự các khóa đào tạo, hội thảo ngắn hạn và xuất học bổng dài hạn theo chương trình do IMF tài trợ tại Singapore, Áo, Mỹ.
Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả đã quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “IMF trong bối cảnh toàn cầu hoá. Vai trò của IMF trong phát triển kinh tế ở Việt Nam” để làm luận văn thạc sỹ kinh tế. Đề tài này được thực hiện nhằm tìm hiểu rõ hơn về IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa nói chung và vai trò của tổ chức này trong việc thúc đẩy kinh tế Việt Nam nói riêng. Từ đó, tác giả sẽ đưa ra những định hướng và giải pháp tăng cường hơn nữa vai trò của tổ chức này đối với nền kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam trong thời gian tới.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
IMF được nhắc tới khá nhiều trong các bài báo, sách và nghiên cứu của cả tác giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trên thực tế lại có rất ít nghiên cứu trực tiếp về vai trò và hoạt động của IMF, trong đó chủ yếu là các nghiên cứu về vai trò của tổ chức này trong các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Đặc biệt, cho đến thời điểm hiện nay, theo tìm hiểu của tác giả, chưa có bất kỳ đề tài nào nghiên cứu về IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò của nó trong phát triển kinh tế Việt Nam. Vì thế, có thể coi đây là một đề tài mới.
Trong cuốn sách “Toàn cầu hóa và những mặt trái”, nhà kinh tế học từng được giải Nobel – Joseph E. Stiglitz – đóng góp một cái nhìn nghiêm khắc đến nghiệt ngã về toàn cầu hóa, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những tổ chức quốc tế như IMF, WTO, WB trong quá trình tất yếu không có cách nào cưỡng lại này. Theo Stiglitz, “Để hiểu điều gì đã sai, điều quan trọng là phải xem xét ba tổ chức chính đang điều phối toàn cầu hóa: Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), WB và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)”. Và ông đã dành một phần quan trọng của cuốn sách để mô tả một cách tường tận và thẳng thắn những sai lầm của các định chế quốc tế đó, đặc biệt là của IMF. Ông khẳng định: “IMF đã mắc sai lầm trong tất cả những lĩnh vực mà nó tham gia: phát triển, chống khủng hoảng, và trong các nền kinh tế chuyển đổi từ mô hình cộng sản sang tư bản. Các chương trình cho vay điều chỉnh cơ cấu không đem lại tăng trưởng bền vững (…) ở nhiều nước, chính sách thắt lưng buộc bụng đã cản trở tăng trưởng”. Cuốn sách khép lại với chương “Con đường phía trước” với các đề nghị cụ thể về thay đổi cơ cấu quản trị và tính minh bạch ở các tổ chức quốc tế, cải cách IMF và hệ thống tài chính toàn cầu, cải cách WB và viện trợ phát triển, cải cách WTO và cân bằng lịch trình thương mại, nhằm “tiến tới toàn cầu hóa giàu tính nhân văn”. Như thế, thay vì đề cập những thành tựu của IMF nói riêng và hai tổ chức quốc tế khác, tác giả Stiglitz (2008) đã chỉ ra những sai lầm hay thất bại của IMF, từ đó, đề xuất các giải pháp cho tổ chức này nhằm phát huy tốt hơn vai trò của mình trong bối cảnh toàn cầu hóa nhiều thách thức.
Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học đáng tin cậy, với đề tài “Vai trò của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính – tiền tệ Châu Á 1997-1998″, Thạc sỹ Lê Tuấn Anh (2008) đã khái quát hoá những vấn đề lý luận chung về khủng hoảng tài chính – tiền tệ và vai trò của IMF trong hệ thống tài chính quốc tế nói chung và đối với khủng hoảng tài chính – tiền tệ nói riêng. Trên cơ sở đó, tác giả tập trung phân tích chính sách của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính – tiền tệ Châu Á 1997 – 1998. Qua đó, đề tài đã đánh giá vai trò của IMF trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng này và triển vọng về vai trò của IMF trong thời gian tới. Như vậy, có thể thấy rằng, so với đề tài đang thực hiện, nghiên cứu của Thạc sỹ Lê Tuấn Anh chủ yếu tập trung vào vai trò của IMF đối với cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ Châu Á 1997 – 1998 mà không phải là IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam, do đó, hai đề tài này không hề có sự trùng lặp.
Trong “Báo cáo phát triẻ̂n Việt Nam 2007″, các tác giả Rama, World Bank (WB) và Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) (2007) cũng đã đề cập tới vai trò của IMF đối với việc phát triển kinh tế Việt Nam trong các lĩnh vực như kỹ thuật, tư vấn thuế, quản lý hành chính, ngân sách, chính sách tiền tệ và tài chính và thống kê kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, các tác giả chỉ khái quát vai trò chung của tổ chức này đối với kinh tế Việt Nam mà không nghiên cứu trực tiếp vấn đề này như luận văn đang được thực hiện. Do đó, cũng không có sự trùng lặp nào ở đây.
Như vậy, căn cứ trên kết quả tìm hiểu, tác giả nhận thấy rằng đề tài mà tác giả chọn nghiên cứu không trùng lặp với kết quả nghiên cứu của bất kỳ đề tài đã hoàn thiện nào trước đây. Về mặt lý luận, đề tài có tham khảo và kế thừa một số nghiên cứu thống kê, tổng hợp của các đề tài trong cùng phạm vi lĩnh vực nghiên cứu, tuy nhiên không trùng lặp và sao chép.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
• Mục đích nghiên cứu:
Tác giả thực hiện luận văn này nhằm hướng đến những mục đích sau đây:
 Tổng hợp, chọn lọc và xây dựng hệ thống lý thuyết chung về Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hiện tượng toàn cầu hóa và khái quát vai trò, vị trí và hoạt động của tổ chức này. Đồng thời, khái quát về nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 Phân tích, đánh giá IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò của nó đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam.
 Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng và giải pháp nhằm tăng cường hoạt động của IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò của nó trong việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam trong những năm tới.
• Nhiệm vụ nghiên cứu:
 Tổng hợp hệ thống lý thuyết về IMF, hiện tượng toàn cầu hóa và vai trò của nó trong nền kinh tế thế giới; khái quát bức tranh vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 Tìm hiểu và đánh giá về IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò của tổ chức này trong phát triển kinh tế ở Việt Nam.
 Đề xuất các quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy vị trí của IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và phát huy tối đa vai trò của tổ chức này trong việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam trong những năm tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• Đối tượng nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu về IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò của tổ chức này trong việc phát triển kinh tế ở Việt Nam.
• Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu về IMF, hiện tượng toàn cầu hóa, IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, các đề xuất có giá trị đến năm 2020.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để làm rõ những nội dung cơ bản đã đặt ra của đề tài, dựa trên nền tảng phương pháp luận chung là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp như: phương pháp lôgíc, lịch sử, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích dự báo,…
6. Những đóng góp mới của luận văn
Như đã đề cập trong phần “Tổng quan tình hình nghiên cứu”, đề tài này là một nghiên cứu mới cho đến thời điểm hiện tại. Do đó, luận văn này có nhiều đóng góp mới, cụ thể như sau:
 Làm rõ một số vấn đề lý luận về IMF, hiện tượng toàn cầu hóa và vị trí, vai trò khái quát của nó đối với nền kinh tế thế giới cùng với tổng quan nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 Nêu rõ những hoạt động, ảnh hưởng của IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và vai trò của nó trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay thông qua các hoạt động như giúp đỡ tài chính, tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ,…
 Đánh giá những thành tựu và hạn chế của IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam.
 Đưa ra một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mạnh mẽ vai trò, vị trí của IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa và trong việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam trong những năm tới.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương.
II. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMF) VÀ HIỆN TƯỢNG TOÀN CẦU HÓA
1.1. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
1.1.1. Lịch sử hình thành
1.1.2. Đặc điểm về nguồn vốn và tỉ lệ phiếu bầu
1.1.3. Các mục tiêu của IMF
1.1.4. Mục tiêu hoạt động của IMF
1.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của IMF
1.1.6. Cơ cấu tổ chức
1.1.7. Nguyên tắc hoạt động của IMF
1.1.8. Vai trò của quỹ IMF trong việc điều tiết nền kinh tế thế giới
1.2. Hiện tượng toàn cầu hóa
1.2.1. Khái niệm của toàn cầu hóa
1.2.2. Lịch sử của toàn cầu hóa
1.2.3. Ý nghĩa của toàn cầu hóa
1.2.4. Biểu hiện của toàn cầu hóa
1.2.5. Tác động của toàn cầu hóa
1.3. Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
1.3.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
1.3.2. Tác động của toàn cầu hóa đến nền kinh tế Việt Nam
• Tác động tích cực
• Tác động tiêu cực
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CỦA QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMF) TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM
2.1. Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) trong bối cảnh toàn cầu hóa
2.1.1. IMF trong việc duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia
• Kiểm soát chính sách tiền tệ của các nước thành viên
• Giúp đỡ tài chính
• Hỗ trợ kỹ thuật
2.1.2. IMF trong các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới
• Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ tại châu Á 1997
• Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 – 2009
• Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu 2010
2.1.3. IMF trong hệ thống xây dựng cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
2.2. Vai trò của Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) trong phát triển kinh tế ở Việt Nam
2.2.1. Quan hệ giữa Việt Nam và IMF
2.2.2. Thực trạng vai trò của IMF trong phát triển kinh tế ở Việt Nam
• Giúp đỡ tài chính
• Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô
• Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ
• Các hoạt động khác
2.3. Đánh giá về Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò của nó trong sự phát triển kinh tế ở Việt Nam
2.3.1. Thành tựu
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMF) TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI
3.1. Một số dự báo và định hướng cho vai trò của IMF trong những năm tới
3.2. Các giải pháp chủ yếu
3.2.1. Tăng cường vị trí và vai trò của IMF trong bối cảnh toàn cầu hóa
• Về việc duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia
• Về việc ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại của các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới
• Về việc xây dựng cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
3.2.2. Tăng cường vai trò của IMF trong phát triển kinh tế Việt Nam
• Về việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và IMF
• Về việc mở rộng và tăng cường các hoạt động của IMF trong phát triển kinh tế Việt Nam
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Bộ Tài Chính
III. KẾT LUẬN
IV. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
Bộ Ngoại giao và Vụ hợp tác kinh tế đa phương (2002). Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa vấn đề và giải pháp: sách tham khảo. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
Đề tài cấp nhà nước KX08.01: Xu thế toàn cầu hóa trong hai thập kỷ đầu thể kỷ XXI.
DHVP (2010). Kinh tế Việt Nam và Hội nhập. Nghiên cứu – phân tích kinh tế Vebimo, 1(2). Vietnamica Monitor, pp. 24 – 58.
Lê Khoa (2008). Kinh tế Việt Nam, 2008-2015: những kiến nghị gia tốc tốc lực phát triển lên trên 12-15% GDP/năm: phát triển bền vững kiềm chế lạm phát. Nhà xuất bản Hải Phòng, Hải Phòng.
Lê Tuấn Anh (2008), Vai trò của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính – tiền tệ Châu Á 1997-1998, Luận văn thạc sỹ, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội
Nguyễn Văn Giàu (2008), Nhìn lại chặng đường 15 năm hợp tác với IMF/WB/ADB, Báo điện tử Nhân Dân, truy cập tại: http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_thegioi/_mobile_nhandinhtulieu/item/12023202.html
Nguyễn Văn Trình (2006). Kinh tế đối ngoại Việt Nam. Bộ môn kinh tế đối ngoại. Nhà xuá̂t bản Đại học quó̂c gia TP. Hò̂ Chí Minh, Hò̂ Chí Minh.
Rama, M., World Bank (WB) và Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) (2007), Hướng đến tà̂m cao mới: báo cáo phát triẻ̂n Việt Nam 2007: Báo cáo chung của các nhà tài trợ tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam, Hà Nội, 14-15 tháng 12, 2006, Đại học Michigan.
Stiglitz, J. E. (2008), Toàn cầu hóa và những mặt trái, Kinh tế – Quản trị, NXB Trẻ, Hà Nội.
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (1999), Toàn cầu hóa – quan điểm và thực tiễn, Nxb Thống kê, Hà Nội.
Vương Quân Hoàng & Phạm Minh Chính (2009). Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
Tiếng Anh
Bordo, M. D., Mody, A., and Oomes, N. (2004). Keeping Capital Flowing : The Role of the IMF. IMF Working Papers. Internaltional Moneytary Fund.
Internaltional Moneytary Fund (IMF, 2004). Vietnam. Vietnam: Poverty Reduction Strategy Paper. Iternaltional Moneytary Fund.
Mussa, M. & Masson, P. R. (1996). The Role of the IMF : Financing and Its Interactions with Adjustment and Surveillance. Pamphlet Series. Internaltional Moneytary Fund.
Ramakrishnan, U. & Zalduendo, J. (2006). The Role of IMF Support in Crisis Prevention. IMF Working Papers. Internaltional Moneytary Fund.
Thonpdion, G (1999). Introduction, Sitmating Globalization. International Social Siences Journal, pp.139 – 152.
Trang web:
Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài: http://www.vietnamconsulate-guangzhou.org/
Cổng thông tin điện từ Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/quanhevoicactochucquocte?categoryId=100002827&articleId=10050407
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn/
Qũy tiền tệ quốc tế (IMF): http://www.imf.org/
Văn phòng đại diện của IMF tại Việt Nam: http://www.imf.org/external/country/vnm/rr/
V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Thời gian hoàn thành đề cương luận văn:
2. Thời gian hoàn thành luận văn:
3. Thời gian bảo vệ luận văn:

Hà Nội, ngày…… tháng …. năm 2015
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC HỌC VIÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>