Category Archives: Dịch vụ luận văn

Top 3 website thuê viết luận văn uy tín , chất lượng và giá rẻ nhất việt nam hiện nay

 Top 3 website thuê viết luận văn uy tín , chất lượng và giá rẻ nhất việt nam hiện nay

  Việc viết luận văn , báo cáo , tiểu luận , đắc biệt là luận văn tốt nghiệp dù là cần thiết và bắt buộc đối với các sinh viên chuẩn bị ra trường . Nhưng đôi với một số người bận đi làm , đi làm thêm hoặc đã có gia đình thì họ sẽ rất khó khăn để hoàn thành tốt bài luận văn , báo cáo , tiểu luận của mình . Do bạn phải dành thời gian chính cho công việc để  tích lũy thêm kinh nghiệm , kỹ năng và làm việc cho mình. Để giải quyết các mối bận tâm trên , đã có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ viết luận văn thuê , viết thuê luận văn nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên công chức người kinh doanh …. Hoàn thành tốt chương trình học của mình .

Sau khi tìm hiểu và khảo sát gần 50 đơn vị chuyên viết luận văn tại việt nam thì chúng tôi đưa ra top 3 website viết luận văn uy tín , chất lượng và giá rẻ nhất việt nam .

Viết thuê luận văn, khóa luận, chuyên đề, báo cáo thực tập uy tín nhất tại Hà Nội.

Viết thuê luận văn, khóa luận, chuyên đề, báo cáo thực tập uy tín nhất tại Hà Nội.

Nhóm luận văn kinh tế chúng tôi chuyên nhận làm tiểu luận, báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, tại chức, văn bằng hai, luận văn thạc sĩ… dành cho tất cả các chuyên ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, luật, báo chí…

Ngoài ra nhóm luận văn kinh tế còn nhận làm các bài luận văn thạc sĩ bằng tiếng anh với chất lượng cao chuẩn quốc tế thuộc các chuyên ngành:

Phân tích thực trạng dự án khai thác Boxit ở Tây Nguyên và ý kiến đánh giá nhận xét về dự án

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
1. Lý do lựa chọn đề tài 2
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Nội dung chính của đề tài 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỰ ÁN KHAI THÁC BOXIT Ở TÂY NGUYÊN VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VỀ DỰ ÁN 4
1. Giới thiệu chung về Dự án khai thác Boxit ở Tây Nguyên 4
1.1 Nguồn tài nguyên bô-xít 4
1.2 Quan điểm phát triển 4
1.3 Nội dung chủ yếu của Quy hoạch 5
2. Thực trạng triển khai dự án Boxit ở Tây Nguyên 7
2.1 Quá trình chuẩn bị triển khai dự án 8
2.2 Thực trạng triển khai dự án 10
2.2.1 Dự án Boxit Tân Rai tại Lâm Đồng 11
2.2.2 Dự án Boxit Nhân Cơ tại Đắk Nông 13
2.3 Các ý kiến về Dự án khai thác Boxit tại Tây Nguyên 13
2.3.1 Về mặt kinh tế 13
2.3.2 Về môi trường 16
2.3.3 Về xã hội 17
2.3.4 Về chính trị 18
3. Nhận xét, đánh giá về dự án khai thác boxit ở Tây Nguyên 19
3.1 Về mặt kinh tế 19
3.2 Về mặt xã hội của dự án 20
3.3 Về mặt môi trường của dự án 20
3.4 Về mặt chính trị của dự án 21
KẾT LUẬN 22
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

Những tác động của FDI đến phát triển kinh tế tại Việt Nam

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3
MỞ ĐẦU 4
1.1 Lý do chọn đề tài 4
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 5
1.3 Phương pháp nghiên cứu 5
1.4 Nội dung của đề tài. 6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ FDI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 6
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
1.2 Cơ sở lý luận về FDI và tăng trưởng kinh tế 10
1.3 Thực trạng tình hình thu hút FDI và tăng trưởng kinh tế của Việt nam 18
1.3.1 Tình hình thu hút FDI của Việt nam 18
1.3.2 Tăng trưởng kinh tế của Việt nam 18
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
2.1 Các biến số và thu thập dữ liệu 19
2.2 Phương pháp nghiên cứu cho đề tài 20
2.2.1 Mô hình lý thuyết cơ bản và các giả thuyết 20
2.2.2 Phương pháp kiểm định tính dừng 21
2.2.3 Phương pháp phân tích 23
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CỦA NGHIÊN CỨU 26
3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 26
3.2 Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu 26
3.3 Xác định độ trễ tối ưu 27
3.4 Kết quả phân tích tác động của FDI tới GDP 29
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 31
1.1 Các kết quả nghiên cứu 31
1.2 Hạn chế và hướng phát triển của đề tài. 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
PHỤ LỤC. 40
Phụ lục 1. Kết quả mô hình OLS 40

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại Minh Thuyên

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô ThS. Thiều Thị Tâm, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết Báo cáo tốt nghiệp.
Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Đại Học Tài Chính Marketing đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.
Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công Ty Cổ phần Thương Mại Minh Thuyên đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại Công Ty.
Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công Ty Cổ phần Thương Mại Minh Thuyên luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.

Trân trọng kính chào