Đề tài khóa luận hot năm 2018

Các bạn đang chuẩn bị làm khóa luận , chuyên đề tốt nghiệp. Các bạn đang nghiên cứu và không biết nên chọn đề tài gì để làm.

Năm 2018 này có rất nhiều chủ đề Hot đáng để chúng ta quan tâm và nghiên cứu.

Quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng… đang là những ngành có số sinh viên chiếm đông đảo.

 

Dưới đây là một số chủ đề cho các bạn nghiên cứu:

 1. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI MẠNG DI ĐỘNG.
 2. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NVL TẠI CÔNG TY …
 3. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NVL TẠI CÔNG TY…
 4. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY……
 5. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NVL TẠI CÔNG TY……
 6. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO CHO SẢN PHẨM X TẠI CÔNG TY ….
 7. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH GIÁ CHO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY …..
 8. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY …..
 9. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
 10. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI CÔNG TY …..
 11. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY…
 12. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢNG CÁO VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TẠI CÔNG TY ABC
 13. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY…
 14. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DẦU NHỜN TẠI CÔNG TY…
 15. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY…
 16. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY
 17. TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ TẠI NHÀ HÀNG
 18. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN…
 19. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BÀN TẠI NHÀ HÀNG…
 20. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN…
 21. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN…
 22. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ  BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN…
 23. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN TẠI NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN…
 24. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI KHÁCH SẠN…
 25. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI TẠI CÔNG TY LỮ HÀNH
 26. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR TẠI CÔNG TY LỮ HÀNH……
 27. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU HÚT KHÁCH TẠI KHÁCH SẠN…
 28. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN…
 29. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN…
 30. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY LỮ HÀNH…
 31. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC TOUR DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÔNG TY LỮ HÀNH….
 32. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 33. PHÂN TÍCH VĂN HÓA KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN…
 34. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
 35. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY –
 36. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
 37. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
 38. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY …
 39. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GỖ Ở THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY
 40. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY …
 41. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY…
 42. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY…
 43. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY . . . .
 44. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY . .
 45. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY .. . .
 46. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TẠI CÔNG TY…
 47. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY –
 48. PHÂN TÍCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
 49. TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY …
 50. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ….
 51. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY…
 52. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN TẠI CÔNG TY
 53. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TẠO NGUỒN MUA HÀNG TẠI CÔNG TY ….
 54. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÂN PHỐI BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY…
 55. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY …
 56. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY …
 57. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÔNG TY …
 58. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY …
 59. : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MUA HÀNG TẠI CÔNG TY ….
 60. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

 

Chi tiết vui lòng liên hệ :

Nhóm trường Huyền

Phone: 0914.002.543

Mail: dichvuluanvanaz@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>